Etter å ha jobbet med skatterett en hel lørdag formiddag er jeg blitt meget klokere …. Det har vært en grunnlegende innføring i fagfeltet for så å analysere skattedebatter i Dagens Næringsliv.

Skatterett bygger på grunnloven 75a – «Det tilkommer Storthinget at give og ophæve Love at paalegge Skatter, Afgigter, Told og …. »

Eetisk nyttelære sier noe om hvordan skatten virker i et samfunn  hvor utfordringene blir utformet når byrdene blir for tunge, gevinstene med å snyte blir stor og sjansene til å bli oppdaget er minimale. Det blir trukket frem noen forhold som påvirker skattemoralen i samfunnet og den som fremstår som ytterliggående må jo være argumentasjonen om Hælvete.  Nytt aspekt ved moralen i et samfunn for en Statsviter …

Jeg ble en smule forundret da jeg kun hadde lest en siden i boken «Innføring i skatterett» og første skrivefeil dukket opp. » Blant annet har paven har sagt at skatteundregelser ikke er akseptabel adferd for en katolikk»

Jeg ble om enn mer forbauset da Skatteguru Ole Gjems-Onsdad i sitt intervju i Dagens Næringsliv den 11.03.2011 under tittelen Urimelig skattekrav kommer med den slående argumentasjonen mot formueskatt » – 700 000 kr er grensen for formueskatt. Det er knapt nok til å kjøpe et toalett på Majorstuen …»