Velger nu å vie min tid til mitt årelange prosjekt » Kulturpolitisk kunstinstallasjon » – er kaNSKJE TILBAKE om litt etter å ha fullført prosjektet …

Sitat: – «Tålmodighet som en av alkymistene, Har jeg alltid forstilt meg og forsøkt noe annet, Og jeg ville være villig til å ofre all tilfredstillelse. Og all forfengelighet for å oppnå det. For hva? Vanskelig å si: Ganske enkelt en bok, i flere bind, En bok som virkelig er en bok, velstrukturert og veloverveid, Ikke bare en samling av tilfeldige setninger, Hvor vidunderlig det enn måtte være … Dette, kjære venn, er den åpenhjertige bekjennelsen av en last. Som jeg har bekjempet tusen ganger … men den holder meg i sitt grep, Og kanskje det enda vil lykkes meg, Ikke å fullføre dette verket i sin helhet. (man måtte være Gud-vet-hvem for å mestre det!), Men å vise frem et vellykket brudstykke …. Å vise gjennom avsluttende deler at denne boken faktisk eksisterer, Og at jeg var oppmerksom på det som jeg ikke maktet å gjennomføre, Dette vil forbli mitt bidrag til bøkenes verden.»

Sitat: – » 1.  Retten til ikkje å lese –  2. Retten til å hoppe over sider  3. Retten til ikkje å lese ut ei bok  4. Retten til å lese om att  5.  Retten til å lese kva som helst  6.  Retten til å la seg påverke 7.  Retten til å lese kvar som helst  8.  Retten til å skumlese  9. Retten til å lese høgt  10. Retten til å teie ….. «

Sitat – » Å, Gud, hvor dette skriveri nu byder mig imod. Jeg er træt av romanen, og dramaet har jeg altid foragtet, jeg har begyndt å skrive vers nu, den eneste digtning, som ikke er både pretensiøs og intetsigende, men bare intetsigende «