Leste i DN.se at – » Nytt bibliotek för mellanbarnen på Kulturhuset, På lördag öppnar Kulturhusets bibliotekssatsning Tiotretton där alla mellan tio och tretton år kan göra musik, laga mat och låna böcker. Målgruppen är unik, men kreativa ungdomssatsningar finns på flera håll i landet.»

Bloggen Stockholm City skriver – «Vi prövar vad ett bibliotek kan vara, säger Katti Hoflin.
Därför har vi ett kök, till exempel. Vi har berättelser på många plattformar, inte bara stenåldersböcker. Man kan få hjälp att göra egna datorspel, eller mobilfilm.

Hoflin är chef för barnverksamheten på Kulturhuset och den som drivit fram TioTretton på andra våningen, där Läsesalongen förut låg. Hon gjorde det eftersom hon saknade en grupp bland Kulturhusets besökare: Barnen i mellanstadieåldern. De mindre har Rum för barn, de större Lava. Däremellan, mellan 10 och 13, fanns ett glapp.

I arbetet har barn i fokusgrupper fått berätta vad de helst vill ha ut av ett bibliotek. – Det viktigaste var att det fanns vuxna med gott om tid, någon att snacka med. Det finns en stor ensamhet i den här åldern. Föräldrarna ökar sitt jobbande. Barnen chattar, spelar spel efter skolan, men de saknar vuxna att vara med. Så det har vi här, säger Katti Hoflin.
TioTretton öppnar under en pågående och bitvis hätsk debatt om bibliotekens roll. På ena sidan står kortfattat de som tycker att böckerna är viktigast. På andra sidan de som utgår från vad besökarna vill ha, för att få fler att använda biblioteket.»

Reklamer