Maktforskyvningen vi ser i tilknytning til media er nok bare en begynnende trend …. jeg kan ikke si annet enn jeg gleder meg til veien videre hvor det viktigste elementet blir definisjonsmakt. Jeg har nu jobbet med et kulturpolitisk «kunstprosjekt» for å utfordre de etablerte forståelsesrammene innenfor mediaverden. Dette blant annet for å se hva man kan oppnå. Resultatet er oppsiktsvekkende, ikke tvil om det. Jeg vil avsløre mitt prosjekt når tiden er inne …

Men enn så lenge har min bloggpost om «barnebøker på Ipad» blitt publisert på Bok og bibliotek. En bloggpost som også Nrk tok tak i. Jeg ble for første gang intervjuet som blogger. Håper det ikke er siste gang ….

Fra Nrk: – Suksess med appbok uten forlag. Brødrene Bård og Odin Hole Standal laget appboken «Jens og Jonas» på fritiden og uten forlag. To dager etter utgivelsen lå den på tredjeplass på App Stores mest-solgte-liste i Norge.  Markedet for appbøker er kjempespennende. Vanlige folk kan gi ut arbeidet sitt til millionvis av potensielle lesere uten å måtte fri til et tradisjonelt forlag. Det er virkelig en utrolig mulighet, sier Bård Hole Standal.