Er en smule forundret egentlig … nu har hele  8057 (7342)  (6667)  (6696) lest min art på Bok og bibliotek om lesepolitikk. Tenk at så mange er opptatt av dette, det gleder meg virkelig …

«Endelig har man innsett gjennom forskning at lesing for de minste fra ca ettårsalderen er viktig. Kanskje det er grunnen til at man nå velger å fokusere på lesetrening i barnehagen som et prioritert satsingsområde.

Gjennom fjorårets stortingsmelding om bibliotek (St.meld. nr. 23 (2008-2009)) vedtok Stortinget å markere året 2010 som et Nasjonalt Leseår. Meldingen ble fulgt opp i statsbudsjettet hvor vi kunne lese at ”I 2010 foreslår regjeringen en budsjettmessig oppfølging av bibliotekmeldingen. Dette omfatter midler til gjennomføring av et leseår i 2010 som start på et leseløft i perioden fram mot 2014” For leseløftet 2011 har man valgt ut bibliotek og lesestimuleringstiltak for barn som satsningsfelt.

Nasjonale lesekampanjer. Pisa undersøkelsen 2009 var oppløftende sett med Norsk øyne. Vi kan lese. Men undersøkelsen viser også at det fortsatt gjenstår mye arbeid for å komme opp på et akseptabelt nivå blant annet fordi få land har større kjønnsforskjeller enn Norge og kun 31 prosent av de norske elevene liker å oppsøke bokhandlere og bibliotek.»

Les resten på bok og bibliotek

Reklamer