Kyrre leser mange mange barnebøker, langt over gjennomsnittet. Vi snakket mye om han kanskje ville bli og være en testleser. Å si noe om bøker på vegne av flere. Han tenkte seg lenge om og kom frem til at dette kunne være noe for han. Jeg anså blogging rundt ny barnelitteratur sett fra et barns ståsted som en viktig kanal for økt kunnskap på feltet.

Kyrre tok oppgaven meget alvorlig, han reflekterte rundt det han måtte mene om bøkene. Vi leste boken gjerne flere ganger før han ytret seg. Han hadde stor glede av det å blogge. Han lærte seg å skrive på denne måte …

Så oppdaget jeg at det han skrev ble brukt andre steder, slik er det jo i bloggverden, men når et av de store forlagene feilsiterte og ikke henviste til bloggposten om hva Kyrre faktisk hadde sagt, men valgt å bruke utsagnene for å selge boken til utlandet da syntes jeg det var nok. Kyrre savner bloggingen men jeg ønsker ikke at, han ung som han er, skal bli brukt av forlag som jeg trodde var seriøse, kun for å fremme salg.

Boken det handler om er  Alvin Pang og en søster for mye av Endre Lund Eriksen

Kyrre skrev følgende om en annen bok ….  Endelig en super bildebok …!   sa Kyrre supertestleser. Bildene er så kule … Det er sjelden vi finner bildebøker som er så tilpasset Gutt 6 år. Denne boken var helt topp, på alle måter. Kyrre satt med tårer i øyene, lo av hjetens lyst og undret seg. Vi kan bare anbefale denne til alle gutter på 6 år …. Slike bøker vil vi ha flere av Endre ( ja vi har også lest Alvin Pang og en søster for mye, men vi har ikke en søster for mye  … så det var ikke alt Kyrre forsto … )

Denne teksten er så omformet av forlaget og knyttet til boken «Alvin Pang og en søster for mye», boken Kyrre ikke forsto ….

Alvin is struggling. How is he going to get rid of Elvira, his annoying little sister who is constantly in the way, ruining things and stealing all the attention? Should he sell her? Or maybe trade her? Alvin is unsure, but when he finally thinks he has solved the Elvira-problem, it turns out not to be such a great idea after all …

«Finally, a great picture book,» says Kyrre supertestreader on Ine Marit’s blog. «It’s seldom we find picture books that are so perfect for 6 year old boys. This book was absolutely great in every way. Kyrre sat with tears in his eyes, laughed to his heart’s content and was amazed. We simply recommend this to all boys aged 6 years …. «