Fra Aftenbladet …. årets superlesere … Jan Petter Neverdahl, Ida Margrethe Neverdahl, Nora Wanvik, Judith Wong og Elana Saltvedt er alle elevar ved St. Olav vidaregåande skule i Stavanger – og superlesarar av ungdomslitteratur. Bøker med sjølvmordstematikk har ikkje gjort dei dystrare til sinns.

Seks elevar ved St. Olav vidaregåande skule i Stavanger har fått i oppdrag av barne- og ungdomslitteraturkonferansen «Maktens pluttifikasjon» å lesa seks ungdomsbøker om sjølvmord. Aftenbladet møtte fem av dei for å høyra kva dei unge sjølv meiner om dei dystre bøkene. Les mer:

Reklamer