Jeg er hoderystet ….  Fra Bibliotekaren 2007:

Arbeidet med å få prosjektet opp og stå har kostet flesk. – ABM-utvikling har brukt en million kroner i året, i de tre årene vi nå skal ha dette som prosjekt. Vi har også fått 600 000 kroner i støtte fra Norsk kulturråd. For ikke å snakke om tida og kreftene som 43 bibliotekarer legger i dette, forteller prosjektleder Eva Rogneflåten.

Svakheter –  Selv om Ønskebok.no er en publikumsvennlig og flott tjeneste, er det noen åpenbare svakheter ved den. Økonomien er nevnt som et viktig problem. For hva skjer når prosjektmidlene tar slutt, trolig om et drøyt år? Hvem skal betale for programutvikling, lisenser og server-bruk? En mulighet er å ta betalt av bibliotek som ønsker kobling til katalogen sin. Men det vil skape forskjeller, som kan ødelegge imaget som Ønskebok.no vil skape av å være universelt tilgjengelig.

Fra postlista til Abm ….  “Møte mellom ABM-utvikling og OtB – ABMs exit strategi”  – Hvem skal betale for programutvikling, lisenser og server-bruk? … Det er ABM-u det … ifølge avtalen mellom ABM-u og Aust Agder bibliotek …. den er på inte mindre enn 170 000 for 2010 og 170 000 for 2011 …

ABM utgir bok …  Den eneste som ler av dette må jo være Rachel van Riel … og hun ler vel hele veien til Banken ….  ikke minst etter at ABM brukte penger på å oversette hennes siste bok til Norsk … !  – Oversettelse av boken ”The Reader-Friendly LibraryService” fra Opening the Book” sendes gratis til alle folkebibliotek i desember/januar …  sier Leikny Haga Indergaard

Bruken av nettstedet …. fra bloggen til Plinius …  15.444 unike brukere har vært innom ønskebok.no fra 1. januar til 31. august 2008.  Bruken av Ønskebok har gått ned i løpet av året (46,6 % færre unike brukere i august enn i januar.