Bilde lånt fra bloggen til Myrertoppen barnehage. Legg merke til Ipaden …

Jeg kom over en barnehage, Myrertoppen Barnehage som har brukt mye tid på å blogge .. sammen med barna. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er meget imponert. Denne bloggen bør bli en mal på hvordan pedagogikken bør legges opp i barnehagen nu som blogging er en obligatorisk del av hverdagen for flere og flere barn i barnehagealder …

Fra Myrertoppen barnehages blogg: » Intensjonen med denne bloggen er å ha en arena for systematisering av pedagogisk dokumentasjon. I Myrertoppen barnehage henter vi vår pedagogiske inspirasjon og målsetting fra Reggio Emilias filosofi om lyttende pedagogikk. Vi bruker prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon aktivt i vår barnehagepraksis men vi savnet et sted der vi kunne samle, vise fram og arkivere på en god måte. Derfor denne bloggen. I hovedsak har vi beveget oss bort fra tidligere praksis som var mer fokusert på å skulle planlegge for ett eller et halvt år ad gangen, og der hensikten gjerne var at alle barna skulle sitte igjen med de samme opplevelsene og de samme produktene fra de samme aktivitetene.

Vi ønsker nå å være i bevegelse sammen med barna; vi vil se det enkelte barnet og dets egenart med de ønsker og behov som nettopp dette barnet har, i den sosiale konteksten som vi i barnehagen befinner oss i. Vårt ønskerer  å inspirere og bli inspirert, enten det er barna eller de voksne som er kilden: Inspirasjonen skal flyte alle veier! Dette handler både om initiativ til prosjekter og å videreutvikle de.