Barnehagebarn skal lære seg & bruke digitale verktøy ifølge ”Rammeplan for barnehagens innhold og  oppgaver”  (Kunnskapsdepartementet 2006b) er en forskrift til barnehageloven og gir retningslinjer for barnehagens arbeid. Det vil si at blogging bør bli obligatorisk for alle barn fra de er små blant annet viser erfaringene fra Danmark viktigheten med & begynne og skrive tidlig for å kunne bli en god leser. ….  

Barnehagebarn skriver sig til bedre læsning I fem år har de arbejdet med børneskrivning i børnehaveklassen på Søholmskolen i Jystrup. Det er der kommet bedre læsere ud af. Viktigheten av kompetanse understrekes …. Ukvalificeret læseundervisning i børnehaveklassen nedbryderbørnenes motivation for at lære at læse og børnehaveklasselederneefterspørger desuden større viden på læseområdet.

Projektet med børneskrivning er udviklet i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Læsning og resulterer om kort tid i en bog til lærere i børnehaveklasse og indskoling.

Noen barnehager blogger ….

 Myrertoppen blogger barnehagebarna om blant annet prinsesser, prinser, hekser, edderkopper, blomster, sandkaker og «internett og sånn»! Myrertoppen Barnehage på Kjelsås har laget egen blogg. Dagligdagse hendelser, turer, lek, 5-årsklubb og andre «klubber» blir behørig nedfelt i bloggen.

– Bloggen er i utgangspunktet en arena for systematisering av pedagogisk dokumentasjon. Men bloggen handler jo også mye om å lagre og vise frem det barna skaper. I bloggen ligger det blant annet også fantastiske tegninger, og det er en glede å kunne dele disse og annet barna har laget, med andre. Det blir som et galleri hvor barna får stilt ut sine kreative utfoldelser for hverandre, for oss voksne på tvers av barnehagebasene, foreldre, søsken, besteforeldre og andre, sier en av Myrertoppen-pedagogene, Cathrine Darre.

Leseløftet 2011 – lesepolitikk med hovedfokus på barn

Dette forskerker også viktigheten av at Leseløftet 2011 – lesepolitikk med hovedfokus på barn gjennomføres i samarbeid med utdanningsinstitusjonene … «Gjennom fjorårets stortingsmelding om bibliotek (St.meld. nr. 23 (2008-2009)) vedtok Stortinget å markere året 2010 som et Nasjonalt Leseår. Meldingen ble fulgt opp i statsbudsjettet hvor vi kunne lese at ”I 2010 foreslår regjeringen en budsjettmessig oppfølging av bibliotekmeldingen. Dette omfatter midler til gjennomføring av et leseår i 2010 som start på et leseløft i perioden fram mot 2014” For leseløftet 2011 har man valgt ut bibliotek og lesestimuleringstiltak for barn som satsningsfelt.

La treåringen spille dataspill

Jeg sa «Barn som ikke får spille dataspill risikerer å bli digitale analfabeter» til Stavanger Aftenblad for over et år siden …. dette er viktig …

Barn som ikke får prøvd seg på dataspill kan bli hengende etter på en rekke områder, sier Bertelsen. Hun jobber i kulturavdelingen i Rogaland fylkeskommune, blant annet med dataspill i den kulturelle skolesekken. Bertelsen er også en aktiv spiller selv og arrangerte spillkveld under Kapittel denne uken.

– Det er blitt en helt sentral del av barnekulturen, og foreldre skal ikke holde barn borte fra dette. Barn spiller sammen, barn snakker om spill og de er opptatt av alt som er rundt spillene. Voksne må også se at «sosialt» faktisk kan brukes om for eksempel onlinespill. Vi er ikke i steinalderen, sier Bertelsen.