Fra en Masteroppgave i bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Hun forfekter dette for å imøtekomme uttalelser hun har møtt både fra Ine Bertelsen ved Rogaland fylkesbibliotek og Marit Egaas ved Stavanger folkebibliotek. Begge to har uttalt at bibliotekarer ikke har lyst eller vil drive med litteraturformidling (dette er for øvrig et syn på bibliotekarer som også tydelig kommer til uttrykk i mine intervjuer med Marit Egaas, Leikny Haga Indergaard og Hilde Ljødal, samtidig har biblioteksjef Liv Sæteren ved Deichmanske bibliotek uttrykt det samme ved flere anledninger). Ellingsdalen vil gjerne og har veldig lyst til å drive med litteraturformidling i sitt bibliotek hvis hun hadde hatt mulighet til det. Hun blir veldig provosert når noen påstår at bibliotekarer ikke vil formidle litteratur og mener det er en usann påstand. Hun mener også mange bibliotekarer har et stort ønske om å formidle litteratur nettopp fordi bibliotekarer har lest så mye og derfor har mye å bidra med i litteraturformidling

Maken til makkverk skal man lete lenge etter … ! Kan ikke huske at jeg uttalt meg om bibliotekarer & litteraturformidling …. og iallefall ikke til denne masteroppgaven ….

Reklamer