Fra Bok & bibliotek:

» Det er aldri for tidlig å begynne: ”Jeg kan lese jeg… jeg kan to ulike bokstaver…jeg kan A og jeg kan T… skal jeg lese en bok for deg? Så kan vi se på bildene sammen…ikke sant, Lisa, vi kan lese …”

Av Ine Marit Torsvik Bertelsen, litteraturformidler og skribent.

Endelig har man innsett gjennom forskning at lesing for de minste fra ca ettårsalderen er viktig. Kanskje det er grunnen til at man nå velger å fokusere på lesetrening i barnehagen som et prioritert satsingsområde. Gjennom fjorårets stortingsmelding om bibliotek (St.meld. nr. 23 (2008-2009)) vedtok Stortinget å markere året 2010 som et Nasjonalt Leseår. Meldingen ble fulgt opp i statsbudsjettet hvor vi kunne lese at ”I 2010 foreslår regjeringen en budsjettmessig oppfølging av bibliotekmeldingen. Dette omfatter midler til gjennomføring av et leseår i 2010 som start på et leseløft i perioden fram mot 2014” For leseløftet 2011 har man valgt ut bibliotek og lesestimuleringstiltak for barn som satsningsfelt.

Reklamer