En kommende rosablogger … ?!

Skulle ønsker jeg kunne vært der … meget spennende …. ! 

Disputas:  Cand.philol. Åse Marie Ommundsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut

Barnebøker skrives nå for alle. Dette er en ny trend, i følge Åse Marie Ommundsen, som har tatt en doktorgrad om ny norsk barnelitteratur. Likevel er det klare forskjeller, mener hun. Hun har laget nye verktøy som avslører om en bok egentlig er for voksne eller barn. Det viser seg at mange bøker som retter mot barn, egentlig er voksenlitteratur. Samtidig begynner voksenbøker å ligne på barnebøker. Bildeboka for voksne føyer seg inn i denne trenden.

Dagens barnelitteratur krysser grensen mellom vokseninnhold og barneinnhold. Den speiler vår tid og de eksistensielle utfordringene i vårt postsekuære samfunn. Åse Marie Ommundsen er den første med en doktorgrad om barnelitteratur ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen fyller store hull i forskningen på barnelitteratur, både nasjonalt og internasjonalt. Ommundsens forskning kan øke bevisstheten om hva barnelitteratur er, og hvordan man kan vite om en bok også er for barn.