Det svensk tidskrift Framsidan viet et helt spesialnr til  «Barnet, boken & biblioteket» … Anbefales

Fra BUSAbloggen: «Chefer och barnbibliotekarier i Västragötalandsregionen får säkert denna utmärkta tidskrift som nu har ett temanummer om barn och bibliotek: Om att bygga en värld – barnet, Boken och biblioteket. Men alla ni andra som eventuellt inte sett detta nummer, så ladda ner det her: