Fra Dagbladet …. Erlend Loe raser over anmeldelse av uferdig bok ….  «Det å anmelde Kurt kurér ut i fra et ikke korrekturlest og illustrasjonsløst forhåndseks. er virkelig arrogant gjort. Uproft uttaler Erlen Loe om Morten Haugens arbeid. Det er ikke så lenge siden litteraturanmeldere Guri Fjeldberg også mente noe om måten Moten Haugen arbeidet på «- Skal vi tro Bordieu, oppnår Morten Haugen å demonstrere sin gode smak og høye dannelse ved å utrope dette til ei potensiell kultbok. Han kopierer smaken til de finkulturelle og øker sjansene for å bli tildelt verv i prisjuryer og stipendkomiteer.

Fra Dagbladet «Jeg erkjenner og beklager at jeg overtrådte mitt mandat som medlem av bragejuryen for barne- og ungdomslitteratur da jeg anmeldte Erlend Loes bok på grunnlag av manus som jeg hadde fått som jurymedlem. Dette var også et brudd på juryens taushetsplikt når jeg twitret at boka var påmeldt til Brageprisen. Dette visste jeg, og dette burde jeg ha husket og ivaretatt. For å vise at jeg forstår alvoret i saken, trekker jeg meg som jurymedlem. Juryarbeidet var avsluttet før anmeldelsen sto på trykk.» – Moten Haugen

Fra Fjesboka …..

Kenneth Guldteig behøver du det da? høres ikke ut som all verdens overtramp  …   Morten Haugen noen ganger er det greiere å ligge flat, d går fortere over da

Debatten forsetter …. i Dagsavisen

– Dette er det verste eksemplet jeg har vært borti. Det er minst tre ting som er kritikkverdig ved anmeldelsen. Det ene er rolleblandingen, det andre er den manglende forståelsen av rollen illustrasjon spiller i barnelitteraturen, spesielt når man diskuterer målgruppe, det tredje er brudd på sperrefristen, sier Riley. – Haugen har beklaget at han blandet roller, men han har ikke beklaget at han anmeldte en illustrert barnebok uten å forholde seg til illustrasjonene. Det vil hefte ved ham hvis han skal fortsette å anmelde bøker, sier Loe. Problemet her er ikke svake retningslinjer, men at et medlem har misbrukt sin stilling, sier hun. Erlend Loes siste bok, «Kurt kurér», foreligger i bokhandelen om en uke eller to.

Fra Nrk

Det var trolig den ryggmargsrefleksen som slo inn da kritiker i Aftenposten, Morten Haugen, anmeldte Erlend Loes siste Kurt-bok før den var ferdig. Det var kanskje flere enn meg som tenkte at nå, nå har vi, altså anmelderstanden, nådd et foreløpig bunnpunkt.

Er Kurt-bøkene barnelitteratur?

 Barnebokforsker Åse Marie Ommundsen har sagt noe om målgruppe til Kurtbøkene: På vei mot barnelitteraturens grense? Erlend Loes Kurtby (2008) – Grensen for det barnelitterære feltet går der hvor barna ekskluderes. Det fi nnes – og må fi nnes – noe som ligger utenfor barnelitteraturen, fordi barnelitteratur søker barna som adressater. Det betyr ikke at barnelitteratur ikke også kan henvende seg til voksne lesere. Men funnene avviser Kurtby som en form for all-alder-litteratur ut fra min defi nisjon.1 Selv for den mest sofi stikerte barneleseren vil viktige nivå av teksten være utilgjengelige.Litteratur som forventer en voksen forforståelse er voksenlitteratur. Vi er kommet til barnelitteraturens grense.

 

Reklamer