På tirsdag 26 oktober skal jeg til Oslo for å overvære følgende debatt. «Leseevne skaper klasseskille»  – Den store leseårsdebatten

Karriere og yrkesvalg begrenses for mange på grunn av dårlig leseevne. Når voksne sliter med å lese blir det et sosialt problem også for samfunnet. Hva kan aktørene i Leseåret og bokbransjen gjøre for å bryte denne onde sirkelen og få flere til å lese mer og bedre? Kulturminister Anniken Huitfeldt og LOs nestleder Tor-Arne Solbakken møter Anne Oterholm fra Forfatterforeningen, Trygve Åslund fra Aschehoug og Anne Marit Godal fra Leser søker bok til debatt.
Reklamer