Fantastisk … -Vi har nå åpnet påmeldingen til Arbeidslivets leseløft, og håper å komme raskt i gang med forfatterbesøk og etablering av arbeidsplassbibliotek over hele landet, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken, som leder styringsgruppa for prosjektet. Arbeidslivets leseløft – LO, NHO, KS og HSH er tildelt 5 millioner kroner fra Kulturdepartementet til tiltak i arbeidslivet i forbindelse med Leseåret 2010.

Denne tildelingen finansierer prosjektet Arbeidslivets leseløft.  Hovedformålet for Arbeidslivets leseløft er å stimulere til bedre trivsel, økt leselyst og mer lesing blant voksne i arbeidslivet, gjennom aktiviteter som forfatter- og bibliotekarbesøk og utsending av bokhyller med bokpakker som kan være første byggestein i et arbeidsplassbibliotek. Prosjektet ledes av ei styringsgruppe med representanter fra LO, NHO/Norsk Industri, KS, HSH, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og Kontor i Norge. Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) har fått oppdraget med å koordinere prosjektet.

Reklamer