Nu leser jeg boken Albin Prek av forfatteren Ingeborg Kringeland Hald. Barnebokkritikk.no skriver følgende

Barnelitteraturen, derimot, er en god arena for formidling av andre sider av det en krig rommer – nemlig hvilke erfaringer et menneske kan bære med seg. Krig er brutalitet, og Albin Prek er brutalt ærlig. Den viser oss krigen sett gjennom et barns øyne, selv om Albin ikke selv er i stand til å formidle alt han har opplevd:

    Jeg forteller […] at vi måtte rømme fra huset vårt, men ikke hvorfor. Klarer ikke. […] jeg greier ikke å fortelle om alle de døde.

Men leseren får tilgang til Albins tanker og opplevelser. Slik sett har romanen et informativt siktemål, og kan bidra til økt forståelse for de mange barna i Norge med krigsbakgrunn.

Forlaget skriver følgende:  Albin er på flukt. Han har flyktet en gang før, fra krigen i Bosnia. Men denne gangen er han helt alene.

11 år gamle Albin er på flukt. Norske myndigheter har gitt avslag på familiens søknad om oppholdstillatelse, og politiet er kommet for å hente dem og sende dem ut av landet. Hvis Albin er borte kan vel ikke myndighetene sende familien hans tilbake, kan de vel? Albins flukt i Norge veksler med minnene om flukten fra krigen i Bosnia. En sterk, varm og tankevekkende historie om krig og flukt sett gjennom barnets øyne. Ingeborg Kringeland Hald  (f.1962) er fra Haugesund

Gleder meg til å lese den.