Noen tolker denne bloggen ordrett og bokstavelig. Det er ikke alltid slik den er ment. Bloggen er «inspirare» av Arne Garborg som var flink å bruke ironi for å få fram meiningane sine og for å gje kritikarane sine eit lite spark.