Fra Billedkunst:

Den romantiske myten om den lidende eneboeren er utdatert og dagens kunstnere er i dialog med resten av samfunnet. En av tendensene akkurat nå er ArtSci, utstillinger hvor kunstnere enten samarbeider med forskere eller bruker vitenskap og forskning som inspirasjon eller råmateriale. Som en del av samarbeidstrenden har det dukket opp flere ASCI-sentre som jobber med å gjøre kontakten mellom kunstnere og vitenskapsmiljøer lettere. 

Center for Kunst og Videnskap – Danmark

Et eksempler er det nyoppstartede Center for Kunst og Videnskap i Odense, – Vores mål er at udvikle nye formidlingsplatforme og eksperimentere med nye, kreative metoder til at kommunikere forskning (viden, resultater og erkendelser) til offentligheden. Vi arbejder blandt andet med tv, teater og performancegenren og arrangerer desuden formidlingskurser samt konference- og eventdesign.  Samtidig har vi en målsætning om at initiere og stimulere samarbejder mellem kunstnere og forskere. Disse samarbejder kan enten have et rent kunstproducerende sigte, en formidlingsmæssig dimension, eller workshopkarakter. Vores vision er at styrke en åben og demokratisk dialog mellem forskerverdenen og offentligheden.

 
Forsker Grand Prix 2010 – i Norge

Ti unge forskere på scenen. De har fire minutter hver til å engasjere publikum og dommere. Hvem er flinkest til å fortelle om forskningen sin? Hver forsker forbereder to presentasjoner om et selvvalgt emne fra sin forskning. Alle skal presentere i fire minutter, men kun tre forskere går videre til finalerunden hvor de får seks nye minutter til å engasjere

Reklamer