Nu er min nyeste artikkel om barnelitteratur publisert i tidskriftet Ibby Norden. Jeg tar opp flere emner slik som nødvendigheten av å innføre øvre aldersgrense på barnebokforfatter nu som rosabloggere tar over barnelitteraturen osv.  Artikkelen begynner slik:

Den nye barnelitteraturen trenger et paradigmeskifte, fordi det ikke lenger er noen tabuer å bryte, fordi ingen leser den, fordi den gjentar seg selv til det kjedesommelige, fordi klassikerne blir vi aldri kvitt, fordi den omgis med så mange myter, og hvem skriver barnebokforfatterne for da? Seg selv?

Men jeg tror at ved å bruke litteraturens velkjente virkemidle, provokasjon, bør det være enkelt å løfte barnelitteraturen til noe annet. Det skal ikke mer til enn å skrive boken ”Pippi – min kamp” og kalle det et performativt og pågående kunstverk, helt i Knausgård media-ånd, selvfølgelig. Overskriftene som  ”Pippi – Min kamp er skrevet og levert av en forfatter i ondskapens positur” ville da overskygge innholdet, som ingen ville ha lest, men skape en diskurs om grensesprengende provokasjon i den mytiske barnelitteraturverden i årevis fremover. Det tror jeg vi trenger.  

Et slags manus til boken ”Pippi – min kamp” vil foreligge på Den Nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen som arrangeres i Stavanger 07 – 09.02 2010. Konferansen har tittelen ”Maktens Pluttifikasjon”  og er Nordens største arrangement for barn- og ungdomslitteraturen Temaet for konferansen i 2010 vil være Makt, Klasseskille og Brytningstid.

Reklamer