Norges eldste og største leselystaksjon kjøres i gang ved ungdomsskoler over hele landet denne uka. tXt-aksjonen ble startet av Foreningen !les i 1997, og på det meste har 160 000 elever på ungdomstrinnet deltatt i aksjonen. Høstens aksjon kan bli den siste.

– Det er et paradoks at vi midt i Leseåret, det første av et nasjonalt fireårig leseløft, står i fare for å miste tre av landets største, eldste og best dokumenterte leselystaksjoner i norsk skole, sier daglig leder i Foreningen !les, Ketil Kolstad.

I tillegg til tXt-aksjonen (ungdomstrinnet), risikerer også Bok til alle (barneskolen) og Ungdommens Kritikerpris (videregående opplæring) å miste statlig finansiering når Kunnskapsdepartementet avslutter strategien ”Skapende læring” ved årets slutt. Foreningen !les og Norsk Bokhandlerforening er i dialog med myndighetene om saken, men har ennå ikke fått på plass en løsning.

Foreningen !les mener det er av avgjørende betydning å opprettholde fokuset på leselyst og litteratur som kunst og kultur i norsk skole. Det at elevene kan gjenkjenne aksjonsretta arbeid med lesing på alle trinn og nivåer i skolen, vil forsterke effekten av det vi ønsker å oppnå; leseengasjement og leseferdigheter som elevene vil nyte godt av gjennom et helt livsløp.

– Politikerne må følge opp sine egne meldinger om språk og bibliotek. Dette bør innebære en sikring av det videre arbeidet med nasjonale leselysttiltak på alle nivåer i skolen, avslutter Kolstad.

Reklamer