Nu har vi i Litteraturfylket Rogaland tatt tak i prosjektet «les for meg pappa» til Foreningen !les. Vi jobber med to pilotkommuner Vindafjord og Randaberg. Prosjektet går ut på ….

– et leseløft for gutter og menn

Hovedmålsetningen med prosjektet er å oppnå leselyst hos barn generelt, og hos unge gutter spesielt, gjennom å bevisstgjøre, skolere og motivere menn (fedre) til å bli gode lesende rollemodeller. Målet er at mannen også for sin egen del skal få oppleve lesing som meningsfylt og lystbetont. På denne måten skal vi sikre en god plattform for utvikling av leselyst og –ferdigheter hos både far og barn.

Målsetninger

Hovedmålsetningen med prosjektet er å oppnå leselyst hos barn generelt, og hos unge gutter spesielt, gjennom å bevisstgjøre, skolere og motivere menn (fedre) til å bli gode lesende rollemodeller. Målet er at mannen også for sin egen del skal få oppleve lesing som meningsfylt og lystbetont. På denne måten skal vi sikre en god plattform for utvikling av leselyst og –ferdigheter hos både far og barn.

Vi ønsker å:

– bevisstgjøre menn på leselyst, -vaner og -holdninger, og hvilken effekt disse har på barna – stimulere menns egen leselyst – styrke samarbeidet mellom skole og hjem (fedre) når det kommer til lesestimulering – bruke biblioteket som en viktig ressurs i samarbeidet mellom skole og hjem – øke kunnskap og engasjement om menn/gutter og lesing blant formidlere og andre – utforske/videreutvikle nye arenaer for lesestimulering, eksempelvis arbeidslivet og idretten

Målgrupper

Primær:  Menn – spesielt småbarnsfedre, men også andre
Sekundær: Barn – spesielt gutter i barnehage-/småskolealder
Tertiær: Bibliotekarer, lærere, formidlere og allmennheten

Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer eller hvis du vil bli med!

Reklamer