Arbeidet med konferansen går strålende. Vi er meget opptatt av å være reigonal utviklere, samtidig som det Nordiske perspekivet er overordnet. Vi kan nu røpe to prosjekter som er knyttet til Konferansen.

1. Les for meg pappa! et prosjekt utviklet av Foreningen !les, skal nu testes ut i hele Rogaland med to pilotkommuner. Vi starter prosjektet under Kapittel, med høydepunktet under Maktens pluttifikasjon.

2. Maktens pluttifikasjon er nu på pensum på universitetet! Under konferansen vil det være et eget seminar ledet av Lesesenteret om bruk av litteratur i skolen, praksisfeltet med andre ord. Det vil være et eget opplegg knyttet til formidling av litteraturen til barnehage, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.

Så ser vi med glede at også i Sverige er man opptatt av makt. «Litteraturen och makten» En konferens om läsarens makt, författarens makt, översättarens makt, förlagens och medias makt, lagens makt och politikens makt.  Arrangör: Sveriges Författarförbund i samverkan med Folkbildningsförbundet, Författarcentrum och Översättarcentrum. Du som är författare, översättare, bibliotekarie, folkbildare, politiker eller journalist hälsas välkommen till en heldag om ord, läsande och framtidens litteraturpolitik.

Reklamer