Skal på Kino i kveld å se nok en gang filmen Inception. En fasinerende film, kanskje …?! Skal prøve å avkode den i kveld etter heftlig og givende diskusjoner med folk fra film-miljøet. Filmen etter førstegangsvisning fremsto som en smule enkel, av ulike grunner. Men det som gav noe var den eksperimentering av ulike filmsjangre i filmen. Store partier av filmen i filmen opplevde jeg som rene kunstfilm- prosjekter. Media er delt. Det «nye» er vel om dette er en kopi av Donald Duck … 

«Did Donald Duck Perform ‘Inception’ on Christopher Nolan? »

Making the rounds of the internet is a surprising similarity between Christopher Nolan’s recent epic blockbuster Inception and a 2004 comic featuring Donald Duck. A key page summarizing the similarity is embedded below, and the entire comic can be read online for free here.

Hva definerer virkeligheten rundt oss? Er det kun tankene våre, et produkt av vår fantasi, eller er verden noe evig?

That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

Poe – 1827

Reklamer