Jeg kan ikke si annet enn at jeg er meget imponert over det arbeidet de gjør i Sverige. Skal man få til et samarbeid med tanke på endring i skolen, så må også lærerutdanningen være med. Endring tar tid.  Et strategisk og  tverrfaglig arbeid må nedlegges.  

Fra BUSAbloggen: Bibliotek + förskola= sant heter en inspirationsskrift från ett pågående projekt på bibliotek och förskolor i Jönköpings län. Projektet kallas Att läsa och berätta gör förskolan rolig och lärorik och är ett samarbetsprojekt mellan Länsbibliotek Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK och fem kommuner i Jönköpings län.

Informasjonsfolderen ligger ute på nett

Reklamer