Nok en gang har Plinius beriket bibliotekverden med sin kunnskap og ikke minst sin forståelse og bruk av tall. Han har nu blogget om besøkstoppen, utlånstoppen og pengetoppen. Rogaland viser seg å være «litteraturfylket» verdig i følge tallene.

Og skulle jeg trekke frem noe fra Rogaland må det være «På terskelen til Morgonhuset« er programmet Hå folkebibliotek, Hå gamle prestegard og Kulturtorget i Hå har laga i leseåret for å skapa interesse og blest rundt lesaropplevingar og leseglede i 2010.

Imponerende, dette viser hvordan en kommune tar tak i den statlige politikken og gjør ord til handling. Målet for året er å ikke pådytte befolkningen «ei bok», men vise det fantastiske mangfoldet av bøker som finnes slik man gjør i Hå …. !

Fra bloggen Om Leseåret 

Hovedmålgruppen for Leseåret 2010 vil være voksne som leser lite. Til grunn for satsingen ligger de to meldingene St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining og St.meld. nr. 23. Bibliotek. I språkmeldingen vises det til det målrettede arbeidet med leseopplæring, litteraturformidling og utvikling av leseglede og lesekunnskap, og det fremheves at lesing i et livslangt perspektiv og litteraturformidling til mennesker i alle aldere og livsfaser bør få økt oppmerksomhet fremover.