Nu har jeg lest meg opp (nok en gang) på forskingsfeltet innenfor barnelitteraturen. Jeg har vært opptatt av maktperspektivet.  Jeg begynte med å les boken ”På opdagelse i børnelitteraturen – Festskrift til Torben Weinreich” av  Nina Christensen (Red.)  og Anna Karlskov Skyggebjerg  (Red.) 

Jeg noterte meg følgende:

«Det finnes mange forskjellige oppfattelser av hva barnelitteratur er og kan være» 

«Den maktløse barn tilkjemper seg makt»

«I vår verden tør ingen å si de unevnelige : at alle store barnebøker er skrevet av menn og nesten alle sammen av mennene har ingen faglig  interesse for barn eller deres litteratur»  

«Det er ingen steder maktstrukturen er så tydelig som i barnelitteraturen»

«Barnelitteraturen er virkelig en unik kunstart og kommunikasjonsform fordi den bevist skapes av makthaverne overfor de maktesløse»

«Queerteori og karnevalsteori er som skapt til å forklare barnelitteraturen»

Anbefalte bøker/artikkler/tidskrifter

Postmodern picturebooks : play, parody, and self-referentiality / edited by Lawrence R. Sipe and Sylvia Pantaleo

Power, voice and subjectivity in literature for young readers / Maria Nikolajeva 

Hotfulla vuxna och maktgivande fantasier: makt, mognad och inre personskildring i två bilderböcker av Anna-Maija Koskimies-Hellman 

Makt, censur och förtryck” utgör teman i föreliggande nummer 2008 – nr 2 av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning detta sätt ger samtliga onekligen ett mycket negativt avtryck. Det är ordet förtryck som bestämmer detta. Men låt mig för en stund fundera kring begreppen makt och censur i samband med litteratur för barn och unga. När en maktställning missbrukas så resulterar det allt som oftast i någon form av förtryck. Men att ha makt kan å andra sidan också vara att tilldelas ett ansvar. Den ställningen får våra valda politiker och det är också en roll som vi får som föräldrar. Att ta ansvar för sina barn kan vara att skydda dem eller att ppmuntra dem. Och då kan makten användas positivt. Tekst av Stefan Mählqvist

Mia Österlund generations and gender in pictures books by Carin and Stina Wirsén : ”My, how nice you look in that!” Power struggles, From a gender and genre perspective, Mia Österlund discusses the visual and verbal paradigm of the power struggle expressed in some of the picture books by Carin and Stina Wirsén. Their way of portraying girls may be seen as a new, transboundary construction of the girl, i.e. girls who are strong and still girlish, in whom good-natured qualities are reconciled with more audacious ones. The underlying message in her depictions of girls is that it is perfectly possible both to remain feminine and be in control of one’s life.