På mandag starter en kampanje i Usa for å få flere barn til å lese. De velger å ha fokus på foreldre. Fra New York Times

The Library of Congress has chosen Curious George, the children’s book character, to star in its new public service advertising campaign. New ads featuring Curious George and his best friend and mentor, “The Man in The Yellow Hat,” are aimed to inspire children to become lifelong learners. The new ads encourage parents to read with their children. Introduced Monday and distributed by the Advertising Council, the ads are intended to encourage parents to read with their children. According to Florida State University, this activity makes children more willing to read and increases the frequency of their reading.

In one print ad, George and the man sit on the floor; the man looks over George’s shoulder while George pores over a pile of books. Copy says, “What makes a curious reader? You do,” and suggests, “Read to your child today and inspire a lifelong love of reading.”

I Norge har Foreningen !les en kampanjen som går ut på noe av det samme «les for meg pappa»  – Prosjektets målsetting er å oppnå leselyst hos barn gjennom å bevisstgjøre, skolere og motivere menn (fedre) til å bli gode lesende rollemodeller. Målet er at mannen også for sin egen del skal få oppleve lesing som meningsfylt og lystbetont. På denne måten kan man sikre en god plattform for utvikling av leselyst og –ferdigheter hos både far og barn.