Hvorfor har vi ikke en slik bok i Norge … ? Artige historier ….

Børnenes litteraturhistorie trækker tråde gennem børnelitteraturens historie fra den første børnebog udkom i 1568 og frem til i dag. Børnenes litteraturhistorie er en litteraturhistorie for børn om børns egen litteratur – skrevet af Torben Weinreich.

Børnenes litteraturhistorie henvender sig til børn og fortæller børnelitteraturens historie fra den første børnebog udkom i 1568 til i dag. Og når der siges «børn», menes der i denne sammenhæng børn i 9-12-års alderen, men også større børn og unge kan have glæde af bogen.

 Der er al mulig grund til i disse år at fortælle børnelitteraturens historie henvendt til børn. Formålet for faget dansk i folkeskolen taler om «æstetisk, etisk og historisk forståelse» i arbejdet med sprog og litteratur, og et af trinmålene for 6. klasse stiller krav om, at eleverne skal «kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i». I fagbeskrivelsen for 2. forløb (3.-4. klasse) tales om brug af «nyere og ældre litteratur som romaner, digte, noveller, eventyr, myter og sagn, sange og salmer» og for 3. forløb (5.-6. klasse) om «nyere og ældre fiktive tekster, fx romaner, noveller, eventyr, digte, myter og sagn, sange og salmer, børnelitteratur». Endelig beskæftiger danskfagets undervisningsvejledning sig indgående med litteraturen, herunder også børnelitteraturen, i historisk perspektiv i afsnittet «ældre tekster».

Reklamer