Så enkelt kan det være, en nettside og vips så er du kulturekspert. Konseptet «Culture Score Card» lanseres av selveste Kulturministeren på onsdag den 9 juni.

Hvordan kvalitetssikre kultur- og kulturnæringsprosjekter? Analyseverktøyet Culture Score Card (CSC) er et spennende verktøy, utviklet av en gruppe danske eksperter, og som i juni 2010 lanseres i en ny webbasert utgave, av Forum for Kultur og Næringsliv.

Verktøyet er passer for alle slags kulturprosjekter.

Temaer:

  • Gjennomgang av verktøyet, inkludert prøvegjennomføringer på konkrete eksempler fra deltakerne.
  • Med utgangspunkt i eksemplene, relaterer vi verktøyet til deltakernes hverdag, og diskuterer muligheter og begrensinger ved bruk av CSC.

Målgruppe: Kulturinstitusjoner, kulturprosjekter, kulturnæringer, samarbeidsprosjekter kultur-næringsliv.

Jeg undrer meg en smule om de ulike kulturinstitusjonene kommer på rekke å rad eller?

Reklamer