Fra HK-Nytt

Voksne med dårlige leseferdigheter har tolv ganger større risiko for å falle utenfor arbeidslivet enn dem med normale ferdigheter. Det er grunnen til at LO nå tar initiativet til Leseåret 2010. – LO-kongressen fulgte opp initiativet fra Fagforbundet og ser på prosjektet som en del av livslang læring, sier LO-sekretær Tor-Arne solbakken til tidsskriftet Arbeidsmiljø. – Nærmere 8,5 prosent av Norges befolkning har problemer med å få med seg innholdet i en vanlig tekst, konstaterer solbakken, som håper at Leseåret 2010 kan bidra til bedre leseferdighetene.

Nøyaktig hva som kommer av tiltak er ikke ennå bestemt, men det går mot blant annet opprettelse av arbeidsplassbibliotek og forfat-terbesøk på arbeidsplassene. – det er en selvfølge at de tillitsvalgte tar del i prosjektet. Politisk er prosjektet knyttet opp mot arbeidet med inkluderende arbeidsliv. derfor er det heller ikke unaturlig at verneombudene blir med, mener Tor-Arne solbakken. Også arbeidsgiversiden deltar i prosjektet fra sentralt hold, blant andre ved NHO. – derfor venter vi ingen problemer med å etablere dette ute på arbeidsplassene, sier solbakken. Også Handel og Kontor er med i prosjektet Leseåret 2010.

Reklamer