Fra LO-Aktuelt:

[STATSRÅDEN] Jeg utfordrer de tillitsvalgte i LO til å bidra som viktige ambassadører i leseåret. Da kan vi nå de gruppene vi ønsker slik at flere får mulighet til å mestre de krav som stilles i arbeidslivet. Og ikke minst, ta del i de opplevelsene litteraturen gir.
 

Kulturlivet må favne bredere

I forrige uke inviterte jeg til et seminar i Kulturdepartementet, om kulturens betydning for velferden. Der fikk jeg mange gode eksempler på hvor viktig kulturen er som arena for felleskap og inkludering. De siste fire årene har  vi hatt den største kulturpolitiske satsingen noensinne. Dette har bidratt til at kulturtilbudene har blitt flere og mer  mangfoldige. Kunst og kultur av høy kvalitet har blitt mer tilgjengelig for folk. Kulturlivet skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet vårt. Derfor er det så viktig at alle får delta. Gevinsten for alle er et bedre og mer velfungerende samfunn.

En av utfordringene våre er å redusere de sosiale skjevhetene som fortsatt preger kulturlivet. 2010 er utpekt til nasjonalt leseår. LO var en av initiativtakerne og spiller en aktiv rolle i leseåret. Voksne som ikke kan lese er en hovedprioritet for leseåret 2010. Målet er å skape en større aksept for voksne uten gode nok leseferdigheter, øke kompetansen og skape arenaer og aktiviteter som bidrar til økt leselyst og leseferdigheter.

En del av årsaken til sjukefravær og utstøting i arbeidslivet er for dårlige leseferdigheter. En tredel av befolkningen  mellom 16 og 75 år leser ikke godt nok til å få tilstrekkelig forståelse av en tekst og 8,5 prosent får ikke med seg innholdet selv i enkle tekster, som en bruksanvisning. Disse problemene er det for lite åpenhet rundt, det ønsker vi at leseåret kan bidra til å endre. Det er 12 ganger større sjanse for at du faller utenfor arbeidslivet om du har svake leseferdigheter, ifølge tall fra LO. Dette viser at leseåret også kan bidra til å løse noe. Av sjukefraværsproblematikken. For å oppdatere seg og omskolere seg i arbeidslivet trengs leseferdigheter.  Historien om transportarbeideren som reiste hjem mellom hvert oppdrag for å få kona til å lese ordreseddelen for seg gjorde inntrykk.

LO har et stort nettverk av regionale og lokale fagforeninger rundt om i landet. Disse er viktige samarbeidspartnere for oss. Mange aktører bidrar til leseåret, jeg vet at LO blant annet legger opp til egne lese- og skrivekurs for sine medlemmer. Det arrangeres forfatterbesøk på bedrifter og det etableres arbeidsplassbibliotek. Jeg gleder meg til å delta på flere av aktivitetene gjennom året. Til slutt vil jeg utfordre de tillitsvalgte i LO til å bidra som viktige ambassadører i leseåret. Da kan vi nå de gruppene vi ønsker og klare å bidra til at flere får mulighet til å mestre de krav som stilles i arbeidslivet og ikke minst, ta del i de opplevelsene litteraturen gir.

Reklamer