Mange svenske skoler utvikler ikke studentenes evne til å lese, og heller ikke til å forstå og vurdere det de leser. 

Det framkommer etter en undersøkelse som Skolinspektionen har gjort i fag som svensk og naturfag i 31 svenske grunnskoler. Leseforståelsen til mange elever har stagnert fra å ha vært en av de fremste i verden på leseforståelse, slår Skolinspektionen fast.

I de fleste av skolene er leselysten hos elevene stor hvor elevene leser mye, men lærerren tar en alt for passiv rolle i å utvikle lesingen. Tekstene som brukes, både i svensk og i naturfag, er ikke på nivå med elevenes ferdigheter, og kunnskapene og erfaringene deres blir ikke satt på prøve.

I tillegg oppmunter ikke undervisningen til kommunikasjon, og elevene får ikke reflektere muntlig over det de har lest.

Reklamer