Telemarksforsking har nylig analysert etterspørselen etter utlån fra svenske folkebibliotek på oppdrag fra Statens kulturråd i Sverige. Hovedformålet med prosjektet har vært å lete etter faktorer som kan forklare endringer i etterspørsel etter bøker og AV-medier. Analysene forventes å få betydning for hvilken bibliotekpolitikk Sverige legger opp i tiden fremover, og de kan også være interessante med hensyn på utforming av norsk bibliotekpolitikk.

Arbeidet er dokumentert i kulturrådets rapportserie Kulturpolitisk forskning, # 2, Stockholm, 2010: Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek og i en artikkel som forventes å komme i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift senere i år: Hva bestemmer utlånene fra svenske folkebiblioteker?

Reklamer