Den røde tråd i biblioteksvirksomheden har gennem årene været en demokratisk bestræbelse over for den danske befolkning: En ligelig service for alle. Givet den lovgivningsbestemte, institutionelle ramme om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, hvad er det så for en service, der skal fyldes ind i rammen? Hvordan skal den service forstås, hvad skal den indeholde, og hvordan skal den tilvejebringes for at opleves relevant og meningsfuld for borgere i dag? Hvordan skal oplysning og dannelse omsættes til sam- og fremtidens biblioteksservice?

Med andre ord:

Hvordan skal vi forstå behovene for oplysning og dannelse i velfærdssamfundet i dag for at kunne gentænke og ’opfinde’ folkebiblioteket og de biblioteksansatte på ny? ”Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet”. 30% af danskerne kommer aldrig på biblioteket og kommunerne overvejer, hvordan bibliotekerne bringes bedre i spil.  En undersøgelse af borgernes forhold til folkebibliotekernes formål, frigjort fra nuværende struktur, kan kaste nyt lys over bibliotekets mulige  udvikling: Hvilke forestillinger og praksis har borgerne i relation til de opgaver, som er bibliotekets hovedformål at understøtte? Hvordan tegnes et billede, der ikke blot reproducerer selvforståelse og nuværende struktur og tilbud?

Projektet omfatter 3 faser:

1. Afdækning af viden og ”ikke-viden”, som grundlag for design af etnografisk undersøgelse.

2. Etnografisk baseret undersøgelse af borgernes håndtering af opgaver,forestillinger og praksis i relation til bibliotekets hovedformål.

3. Fremtidsorienteret

Reklamer