Hva er det egentlig jeg gjør på Vibrandsøy?

 

 

Nu har jeg som filmprodusent jobbet med «på sporet av en fortid» en produksjon i Den kulturelle skolesekken i nesten et år, og endelig er det klart for premiæren nu på mandag.

 

 

Jeg har fått gleden av å jobbe med improvisasjonsmusikk med en av Norges fremste musikere Trym Bjønnes.

 

 

Vibrandsøy er uten båtforbindelse, så jeg har fått låne båt av Teknisk etat i Haugesund kommune, en robåt. 

 

 

På sporet av en fortid:

Øygruppen Vibrandsøy ligger nordvest for Haugesund som en beskyttende arm ut mot den værharde Sletta. Det fredete Tonjer fyr markerer siste utpost mot storhavet. Kystlandskapet strekker seg sørover helt inn i havnebassenget i Haugesund sentrum. Her ligger et bygningsmiljø med nasjonal kulturhistorisk verneverdi. Bebyggelsen har en tidsdybde som går helt tilbake til Haugesunds bydannelse på midten av 1800-tallet. Særlig de monumentale sjøhusene er unike representanter for vestlandets bygnings- og arkitekturhistorie. Gjennom prosjektet får barna i regionen en kjennskap til sin nære og kanskje ukjente historie formidlet med dagens teknologi. Øyas historie, dagens situasjon og forfallets estetikk står sentralt i formidlingen. I en av bygningene vil vi gi elevene en musisk opplevelse med musikeren Trym Bjønnes, hvordan han musisk opplever øya.