eller hva elever kan lære av å spille digitale spill? Vi vil vite hva du ønsker å få svar på fra forskningen.

Forskningsbasert kunnskap er viktig i arbeidet med å bedre og øke bruk av IKT i utdanningen. Formidling av forskningsresultater til offentlige myndigheter, skoleeiere og praktikere (som lærere og skoleledere) blir da grunnleggende. Senter for IKT i utdanningen deltar i det europeiske samarbeidsprosjektet LINKED (Leveraging Innovation for a Network of Knowledge on Education), hvor det å minske avstanden mellom forskning, politikkutforming og praksis står sentralt. Vi vil invitere deg til å hjelpe oss med å forbedre samarbeidet mellom disse ulike gruppene.

I prosjektet vil vi lage et system for formidling av forskningsbaserte svar på spørsmål fra praktikere og politikkutformere om de to temaene digital kompetanse og digitale spill i utdanning. Databasen vil være åpen for alle, og vi håper at dette blir en god ressurs for de som arbeider i utdanningssektoren. Vi er nå i gang med å planlegge hvilket innhold vi skal ha i systemet, og vil sette pris på din hjelp i dette arbeidet.