Fra Regjeringen

Har web 2.0-teknologi og brukergenerert innhold noe med virksomheter eller organisasjoner å gjøre? Har egentlig brukergenerert innhold noen verdi? Kan sosiale medier brukes til samspill internt i organisasjoner? Kan bedrifter bruke sosiale medier til å øke konkurranseevnen sin?

USA har ”Apps for Democracy”, Storbritannia har ”Show Us a Better Way”, Australia har “Mashup Australia” og Danmark har satt «Offentlig Data i Spil«. Nå ønsker vi å teste ut om også Norge – en stormakt i Facebook-forstand – kan utnytte Web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold, gjerne sammenblandet med offentlig data, til tjenesteutvikling og innovasjon. Har du en idé eller et forslag til en tjeneste / nettsted og kompetanse til å videreutvikle dette, men mangler finansiering? Hvis ideen din også kan bidra til økt verdiskaping, demokratisk deltakelse og åpenhet – da er du en nettskaper som vi ønsker å høre nærmere fra.

Reklamer