– Jeg tænkte det kunne interessere jer at vide, at daværende kulturminister Brian Mikkelsen har indført pornofilter på en række folkebibliotekers offentlige computere

Cencur?

– Jeg mener at denne nævenyttige, formynderiske, nypuritanske foranstaltning overtræder grundlovens §77 om, at censur ingensinde kan genindføres. Desuden hedder det i starten af Biblioteksloven, at det ikke skal være moralske kriterier der afgør, hvilket materiale folk får adgang til, skriver Michael Gram videre.

I biblioteks-loven står der således: ‘§ 2. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.