Fra Nationen

I skrivende stund er det et år siden stortingsmeldingen om bibliotek ble lagt fram. Dette var en melding som bibliotekene over hele landet hadde store forventninger til da den kom.

Vi i Norsk Bibliotekforening har vært positive til innholdet i meldingen. Det som er avgjørende for om meldingen fører til bedre bibliotektjenester for befolkningen, er likevel at tiltakene i meldingen følges opp med midler som kommer hele biblioteksektoren til gode. Norsk Bibliotekforening vil derfor peke på fire områder som må prioriteres i 2011. Det er områder hvor det er riktig med nasjonale grep og ressurser for en nødvendig og fornuftig videreutvikling i sektoren.

Reklamer