Bibliotekspolitik  fram til 2015 i Finland:

”Undervisningsministeriets bibliotekspolitik 2015. Allmänna bibliotek. Nationella strategiska prioritetsområden” är Undervisningsministeriets strategiska intention som fastslår riktning och mål för verksamheten vid Finlands allmänna bibliotek. Den utgör grunden för beredningen av författningar och statlig finansiering. Syftet med programmet är att säkra medborgarnas tillgång till information och kultur och tillgänglighet till det nätverksbaserade kunskaps-, medborgar- och lärandesamhället. Programmet uppdaterar Undervisningsministeriets tidigare biblioteksprogram och biblioteksstrategier så att de motsvarar kommande förändringar i omvärlden.