Stikkord

Leselysten øker ….  Leseåret 2010 har så langt økt interessen for bøker. Skolene arrangerer leseuker, flere går på biblioteket, og utlånet øker igjen.

Jeg er rørt, stolt og ikke minst lesende … men det heter ikke LESELYST, det heter  ”leseengasjement” i 2010  …

Jeg siterer Foreningen Les! som så fornuftig har skrevet …  «Med ordet ”leseengasjement” utvides Foreningen !les sitt hovedfokus som hittil har vært å skape leselyst. Det å skape et engasjement for lesing innebærer en lystbetont tilnærming til det å lese. Men det åpner også for at litteraturen kan gi motstand, og at opplevelse av mestring er en viktig motivasjonsfaktor. Kunnskap, refleksjon og debatt står sentralt i det å skape engasjement».

Reklamer