Stikkord

Fra Aftenposten:

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) holder fast ved kulturen som et instrument for å utjevne sosiale forskjeller, tross hard kritikk. 

Jeg mener vi har undervurdert kulturens betydning i velferdsdebatten. Kulturen sitter på mange svar når det gjelder å utjevne sosiale forskjeller. Den kulturelle kapitalen blir ikke mindre selv om den deles på flere, sier kulturministeren.

–Kunstens innhold skal selvsagt være fritt. Men at kulturen har en tilleggsverdi, ved at den kan bidra til velferdssamfunnet, styrker bare dens egenverdi. Et godt eksempel på det er Operaen, som har vært en del av byutviklingen i Oslo og skaper mindre forskjeller mellom øst og vest. Slik kan kulturen bli satt i et større samfunnsperspektiv, sier Anniken Huitfeldt.

Reklamer