Stikkord

Det har vært jobbet meget i kulissene den siste tiden. Ære være alle dem som har stått på med arbeidet rundt Leseåret 2010 …

Konferanse «Lesing, arbeidsmarked og deltakelse»

Hovedmålgruppen for Leseåret 2010 er voksne som leser lite. 28. april er litteraturens rolle og betydning i et flerkulturelt samfunn på agendaen på Interkulturelt Museum på Tøyen i Oslo.

Program:

  • Lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen – Bengt Oscar Lagerstrøm,  prosjektleder i  SSB.
    Presentasjon av resultater fra tidligere undersøkelser innenfor leseferdigheter, arbeidsmarked og innvandring som belyser problemstillingen rundt krav, ferdigheter og deltakelse. 
  • Det Flerspråklige bibliotek i Oslo – Fra Deichman & Det flerspråklige bibliotek.
    Folkebibliotekenes rolle som kunnskapsleverandør på lesing og litteraturformidler for etniske minoriteter.
  • Litteraturens rolle og betydning i et flerkulturelt samfunn – Izzet Celasin.
    I hjemlandet var Izzet Celasin en politisk aktivist, og satt flere år i fengsel etter militærkuppet i Tyrkia i 1980. Han kom til Norge som politisk flyktning i 1988. Celasin jobber nå som tolk ved Tolketjenesten i Oslo. Svart himmel, svart hav er hans første roman, og var en av vinnerne i Gyldendals konkurranse om beste politiske roman i 2007
Reklamer