Hösten 2008 startade Skolbibliotekscentralen (SBC) i Jönköping, projektet ”e-book – att läsa på platta”.

Stort intresse – fler skolor vill vara med

Idag är sex grundskolor och två gymnasieskolor med i projektet, och minst två grundskolor till startar upp under våren. Projektet har fått ett otroligt stort genomslag och har fram till nu varit unikt i sitt slag. Läsplattorna har nu fått sitt stora genomslag i Sverige, och många folkbibliotek håller på att testa tekniken, men i skolans värld är detta fortfarande ovanligt. Jönköpings kommun har fram till 2010 varit ensamma i sitt slag med att testa läsplattor i skolan.

Läslusten ökar
Våra utvärderingar av projektet visar att elevernas läslust ökar och de har lättare att koncentrera sig på läsningen. Framför allt läsovilliga pojkar tycker det blir roligare och häftigare att läsa på en läsplatta än i en vanlig bok. Andra fördelar som elever meddelar är att det blir lättare att läsa när man kan ändra storleken på texten.

En stor fördel med läsplattorna i skolans bibliotek/mediatek är att om den fysiska boken inte finns i hyllan, så kan eleven låna e-boken istället och lägga den på läsplattan. Tillgängligheten av litteratur ökar således markant.

Reklamer