Stikkord

Innbyggerne i hovedstaden leser mer bøker og går oftere på kino, teater og utstilling enn folk i resten av landet. Likevel bruker de folkebiblioteket mindre flittig enn andre, og de går sjeldnere på konsert enn innbyggerne i de andre store byene.

Dette fremgår av rapporten Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud, der SSB har sett på kulturbruken blant befolkningen i Oslo fra 1991 til 2008, sammenlignet med andre store byer (Bergen, Trondheim og Stavanger) og landet i sin helhet. Tallene er hentet fra landsdekkende undersøkelser om kulturbruk SSB har gjennomført i dette tidsrommet.

Andel som har lest bok på fritida en gjennomsnittsdag blant dem som bor i Oslo, andre store byer og i landet totalt. Alder 9-79 år. 1991-2008. Prosent

Leser oftere bøker

Andelen som leser bok på fritida i løpet av en gjennomsnittsdag har i hele perioden fra 1991 til 2008 vært større blant befolkningen i Oslo enn i landet totalt. På 1990-tallet var andelen boklesere i de andre store byene på nivå med Oslo, men etter 2000 har de sakket akterut i forhold til hovedstaden. I 2008 var andelen boklesere på fritida på 31 prosent i Oslo, mot 26 prosent i andre store byer og 23 prosent i landet totalt.

Reklamer