Stikkord

Fra Kristeligt Dagblad

På tre år er antallet af biblioteker, skoler og daginstitutioner faldet betydeligt. Ifølge professor var det kommunalreformens skjulte dagsorden, at ikke kun rådhuse skulle lukkes. De fleste eksperter er enige om, at de mange lukninger af små enheder er en direkte følge af kommunalreformen. På tre år er det kommunale Danmark blevet samlet i større, mere homogene enheder. Men ifølge Jørgen Søndergaard, direktør for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har motivet ikke kun været at spare på budgetterne. Han fremhæver, at store skoler og daginstitutioner kan have et mere kvalificeret personale. For eksempel i form af, at alle de lærere, som underviser i tysk, er linjefagsuddannet i tysk.

– Det, som kan være negativt, er specielt i tyndtbefolkede egne, at borgerne får større afstand til skolen eller biblioteket, og at små bysamfund bliver tømt for aktiviteter, hvis de mister skolen, daginstitutionen eller biblioteket, siger Jørgen Sønder-gaard.

Reklamer