Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Vestfold som omhandler lesing av fagtekster i skolen, har vist at holdninger til lesing blant gutter og jenter varierer sterkt. Egentlig gammelt nytt dette vil jeg mener, Lesesenteret laget rapporten «Jeg leser aldri – men jeg leser alltid!» i 2006. Ser ikke så meget forskjell jeg da …

I Lesesenterets rapport skrev man den gang :

» – Gutter leser ut fra en positiv nytteorientering og ut fra sin subjektive nyttevurdering. Mange av guttene vi snakket med leser ikke skjønnlitteratur, men de leser, sier Lise Helgevold og Trude Hoel, som har gjennomført undersøkelsen sa man den gang.»

 Og i dette nye fiorskningsprosjektet kommer man frem til:

– Jeg leser ingenting. Det svarer mange gutter når de blir spurt om lesevaner. I virkeligheten leser de hele tiden. Flere studier har konkludert omtrent slik: Gutter er ikke interessert i lesing. Gutter leser mindre enn jenter og gutter leser dårligere enn jenter.

Hvorfor er det slik?  Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Vestfold som omhandler lesing av fagtekster i skolen, har vist at holdninger til lesing blant gutter og jenter varierer sterkt. Mange elever oppfatter at lesing handler om lesing av skjønnlitteratur. Og de relaterer i all hovedsak lesing til norskfaget. – Både gutter og jenter leser faktisk hele tiden, slår forskerne Bente Aamotsbakken og Norunn Askeland fast.

Reklamer