Inte mindre …. må vite …

Organisasjonen fungerer etter følgende prinsipper:

  1. Vi skal ha det gøy
  2. Vi skal arbeide med prosjektbasert aktivitet i lokale grupper
  3. Vi skal ha åpenhet rundt alle prosesser
  4. Vi skal ha minst mulig føringer fra sentralt nivå
  5. De som skaper aktivitet skal være de som bestemmer over aktiviteten

 Fantasiforbundet ble stiftet 25. oktober 2009. Stiftelsesmøtet valgte et interrimstyre, som skal avholde det første ordinære årsmøte tidlig i 2009.

Reklamer